czwartek, 30 maja, 2024
KompendiumWprowadzenie

Ewidencja kosztów i przychodów w NDG.

Jeśli zaczynasz swoją przygodę w biznesie od nierejestrowanej działalności to musisz wiedzieć kilka podstawowych rzeczy. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Ewidencja taka może być prowadzona nawet w zwykłym zeszycie.

Masz także prawo ewidencjować swoje wydatki (koszty) które ponosisz w związku z prowadzoną działalnością. Oczywiście koszty muszą być potwierdzone fakturą imienna wystawioną na Ciebie. Masz prawo żądać od sprzedawcy wystawienia takiej faktury (nie zawierającej NIP ani PESEL), a sprzedawca ma obowiązek Ci ją wystawić.
Dokumenty zakupu potrzebne będą do rocznego rozliczenia się z podatku, bo wykazujesz tam koszty uzyskania przychodu.

Koszty rozliczasz tylko na koniec roku w PIT-36, nie co miesiąc.

Jednak żeby mieć jasny wgląd w wydatki i łatwo to wszystko liczyć, polecamy zamiast papierowych druków i zeszytów, systemy elektroniczne, takie jak np. Fakturownia.pl
System taki umożliwia w bardzo prosty i intuicyjny sposób prowadzenie ewidencji wydatków i sprzedaży, automatyczne podliczanie kosztów i przychodu oraz ułatwia bardzo pracę przy rozliczaniu się z podatku w PIT-36.
Dodatkowo umożliwia zapisywanie sobie stałych dostawców oraz odbiorców bez potrzeby wpisywania za każdym razem tym samych danych ręcznie w zeszycie. Posiada także możliwość udostępnienia Twoich ksiąg rachunkowych księgowej.

Możliwość wyświetlania na bieżąco różnego rodzaju raportów umożliwia szybkie sprawdzenie, czy w ogóle coś zarabiasz, czy nie zbliżasz się do przekroczenia progu 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Pamiętaj, że kosztów nie odliczasz co miesiąc, więc nie obniżają one Twojego przychodu w danym miesiącu.

Korzystając z papierowej formy prowadzenia ewidencji (np. w zeszycie) musisz obowiązkowo uwzględnić takie pola jak:

  • liczba porządkowa (kolejne pozycje: 1, 2, 3,4, itd),
  • data,
  • wartość sprzedaży towaru lub usługi,
  • oraz przychód narastająco (czyli każdą nowo dopisaną pozycję dodajesz do już wcześniej zsumowanych).

Oczywiście, korzystając z elektronicznych aplikacji, nie musisz się martwić o takie rzeczy, bo w ewidencjach i raportach jest o wiele więcej, nawet bardziej szczegółowych, rubryk.

 

Skip to content