czwartek, 30 maja, 2024
KompendiumWprowadzenie

Kto może prowadzić NDG.

Zastanawiasz się, czy NDG jest dla Ciebie? Czy możesz prowadzić taki rodzaj działalności? Mam nadzieję, że tutaj rozwieje Twoje wątpliwości.

Generalnie NDG może prowadzić każda osoba w dowolnej branży (dowolnej, ale takiej, która nie wymaga uzyskania koncesji, specjalnego pozwolenia czy licencji). Przybliżę Ci krótko jak to wygląda pod względem prawnym.

Podstawowa rzecz to przychód. Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla osób, które w ramach tej działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu należnego w wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (pisałem o tym tutaj) oraz w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. Co do tego drugiego to jest mały wyjątek, bo działalność nierejestrowaną mogą wykonywać też osoby, które w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017 r., a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r., nawet jeżeli w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. wykonywały działalność gospodarczą.

Kolejna rzecz to praca na etacie i NDG. Pracując już w jakiejś firmie, także możesz prowadzić sobie NDG. To właśnie między innymi dla takich ludzi została stworzona NDG. Możesz jednoszcześnie pracować i “bawić” się w biznes – tak na próbę.

Możesz także mieć NDG będąc zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Tutaj sprawa jest jasna. Jeśli dostaniesz propozycję pracy z PUP, to nie możesz powiedzieć, że nie możesz jej przyjąć, bo akurat pracujesz w NDG. Jeden z zapisów mówi wyraźnie, że będąc osobą zarejestrowaną, musisz być osobą dyspozycyjną i gotową do podjęcia pracy. Oczywiście można w PUP odmawiać propozycji pracy (do czasu), ale nie wykorzystuj do tego NDG. Musisz mieć inny powód.
Jeśli chodzi o PUP, to niektóre życzą sobie aby co miesiąc składać deklarację o dochodach z NDG. Dopytaj najlepiej w swoim PUP czy też tego wymagają.

Teraz coś typowo dla Pań. Urlop macierzyński a NDG. Tak, jak najbardziej możesz. Będąc na urlopie macierzyńskim możesz prowadzić NDG. Nie musisz tego nigdzie zgłaszać, nie musisz informować pracodawcy, nie musisz rezygnować z zasiłku macierzyńskiego.
Podobnie jest z urlopem wychowawczym. Pamiętaj tylko, że musisz sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem.

No to teraz kiedy kategorycznie nie możesz prowadzić NDG.

Na pewno nie możesz świadczyć swoich usług przebywając na zwolnieniu lekarskim (kiedyś ZLA teraz e-ZLA). Takie zwolnienie wystawia lekarz z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Nie ważne czy pracujesz w firmie i prowadzisz NDG, ono obowiązuje we wszystkich stosunkach pracy.

Nie załapiesz się także na NDG jeśli w ciągu ostatnich 60 miesiącach była na Ciebie zarejestrowana firma (ale o tym pisałem na początku).

Kolejna rzecz to NDG nie może być prowadzona w ramach spółki cywilnej. Czyli jeśli myślisz, że małżonkowie mogą prowadzić NDG w tej samej branży i każde będzie miało “swój” przychód, to niestety to nie przejdzie. Inne branże w jednym gospodarstwie domowym już tak.

No i to chyba na razie tyle, tak krótko i na temat.

Na koniec jeszcze mała, ale ważna informacja dotycząca limitu przychodu.
Samo przekroczenie przychodu należnego w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia nie powoduje, że dane zachowanie kwalifikowane jest automatycznie jako działalność gospodarcza. Żeby była za taką uznana, nadal muszą być spełnione przesłanki ustawowe (tzn. jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz ma charakter zorganizowany).
Jeśli w ramach NDG prowadzisz np. sklep internetowy i przekroczysz miesięczny limit przychodu, to zapewne będzie to traktowane jako konieczność przejścia na DG, ale jeśli popołudniami dziergasz skarpety na drutach i sprzedajesz je okazjonalnie, to nie może być to traktowane jako działalność ciągła i zorganizowana.

Skip to content