czwartek, 30 maja, 2024
Kompendium

Kto musi płacić ZUS w NDG.

Tak, miało być pięknie, miało nie być ZUSu przy działalności nierejestrowanej. Niestety, tak pęknie to nie wygląda, bo składki na ZUS trzeba płacić. Może nie wszyscy, ale jednak. Jak to wygląda, już w skrócie opowiadam.

Więc krótko mówiąc ZUS to składki społeczne i zdrowotne. W zależności od tego czym się zajmujesz w NDG lub czy masz już zatrudnienie zależą wspomniane składki.

Na pewno nie musisz odprowadzać żadnych składek prowadząc sprzedaż towarów. Nie ważne czy masz mały kram czy sklep internetowy, składki Cię nie dotyczą bez względu czy gdzieś pracujesz czy masz tylko NDG.

Składki ZUS płacisz tylko od usług (umów).

Sprawa wygląda na bardziej złożoną jeśli weźmiemy pod lupę usługi.
Podstawową rzeczą jaką musisz wiedzieć, to to, że każda usługa to umowa cywilnoprawna (ustna lub na piśmie). Te z kolei dzielimy na umowy o dzieło oraz umowy zlecenie.

Czytając wiele publikacji na ten temat, na pewno spotykasz się ze stwierdzeniem, że przy NDG nie trzeba płacić składek ZUS. To sformułowanie jest bardzo uogólnione. Prawdą jest, że nie płacić ZUS (pełnej składki), ale zauważ, że zawsze jest w domyśle mowa o składkach społecznych. Niestety składki zdrowotne opłacać trzeba i można to nawet wyczytać w oficjalnej broszurce (możesz pobrać ją tutaj), wydanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w październiku 2018r. str. 7, pkt. 6.

Umowa o dzieło, to umowa cywilnoprawna, sporządzona na piśmie, uregulowana w kodeksie cywilnym, której efektem końcowym jest konkretne dzieło (np. zrobienie strony internetowej, uszycie czegoś na zamówienie, pomalowanie komuś mieszkania, itp.), nie zależnie od czasu trwania.
Umowa zlecenia, to umowa cywilnoprawna (na piśmie lub ustnie), uregulowana także w kodeksie cywilnym. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby (zleceniobiorcy) do wykonania określonej czynności prawnej (np. pracy) dla innego podmiotu (zleceniodawcy), na warunkach określonych w umowie.

Przy umowach, Twój zleceniodawca staje się automatycznie płatnikiem składek. Jeśli nie masz nigdzie zatrudnienia (prowadzisz tylko NDG), to niestety, ale obowiązują Cię składki społeczna i zdrowotna. Jeśli masz zatrudnienie i otrzymujesz minimalne wynagrodzenie, to podlegasz (w zasadzie to zleceniodawca) już tylko obowiązkowi opłacenia składki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 2021 roku (w ramach “tarczy antykryzysowej”), oprócz obowiązkowych składek na ZUS dla umów zlecenie, dołączyły także umowy o dzieło.

O zawarciu umowy płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca zawiadamia ZUS. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie dotyczy umów:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Pamiętaj, że wynikiem umowy o dzieło, musi być konkretne dzieło i to efekt końcowy decyduje o tym czy należy Ci się wynagrodzenie i czy dzieło spełnia oczekiwania zleceniodawcy.
Umowa zlecenie, to umowa, której efektem nie będzie już konkretne dzieło – efekt końcowy. Umawiasz się, że wykonasz określone czynności i otrzymasz zapłatę za wykonywaną pracę (np. stawka godzinowa za korepetycje – pisałem więcej o tym tutaj).

Na koniec miła informacja dla młodych. Jeśli jesteś studentem i nie ukończyłeś 26 roku życia, nie zapłacisz żadnych składek.
 

Skip to content